Blog

GIỚI THIỆU BECAGIS STREAMLIT

GIỚI THIỆU BECAGIS STREAMLIT

Bài viết giới thiệu BecaGIS Streamlit – một tập hợp các tiện ích GIS được BecaGIS xây dựng và triển khai trên nền Streamlit, bao gồm tiện ích BecaGIS Prettymapp – hỗ trợ người dùng tự tạo các bản đồ đẹp mắt dựa trên dữ liệu OSM tại bất kỳ vị trí nào trên thế giới (Author: Thang Quach).

Difference between forward proxy and reverse proxy

Difference between forward proxy and reverse proxy

Proxy server là máy chủ đóng vai trò trung gian giữa clients và servers. Khi máy client yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, proxy server sẽ đại diện máy client để chuyển tiếp yêu cầu.

Scroll to Top